Vijf minuten met… Romar van der Leij

We bespreken het Analytics Seminar 2023, waar hij als Legal Counsel van DDMA sprak over het juridisch perspectief op privacy-first data-gedreven marketing.

  • Waarom is een future proof analytics strategie volgens jou belangrijk?

Wat je de laatste jaren ziet is dat er een steeds grotere focus is gekomen op het privacy vriendelijk(er) omgaan met persoonsgegevens. Aan de ene kant gedwongen door wet- en regelgeving (zoals de AVG/GDPR), maar aan andere kant ook door een groeiend bewustzijn bij consumenten. Het verdwijnen van third party cookies is hier het gevolg van. Om mee te gaan in deze ontwikkelingen is het belangrijk dat je als organisatie je strategie aanpast.

  • Wat was het belangrijkste dat je wilde overbrengen op het Seminar? Waar wilde je de zaal van overtuigen?

Wet- en regelgeving (AVG/GDPR in het bijzonder) wordt vaak gezien als een belemmering voor analytics en marketingactiviteiten. Daarentegen is de wet- en regelgeving zo opgezet dat er veel mogelijk is, mits je er goed over nadenkt, onderbouwt en inricht. Het belangrijkste wat ik daarmee wilde overbrengen, is dat het juridische aspect niet wordt gezien als een obstakel maar als een mogelijk kader waarbinnen ook ethische keuzes gemaakt kunnen worden. Juristen zijn daarbij de helpende hand.

  • Wat is jouw opvallendste bevinding?

Het tij is al enige tijd aan het keren en veel organisaties zien inmiddels ook de voordelen van privacy vriendelijk handelen. Zo zijn consumenten sneller geneigd hun persoonsgegevens te delen met organisaties die transparant communiceren over hun verwerkingen (blijkt ook uit de jaarlijkse DDMA Privacy Monitor). Daarnaast zie je deze trend ook terug bij Big Tech organisaties die sinds enige tijd duidelijk willen laten blijken dat ze privacy-features aan het doorvoeren zijn in hun producten. Al met al zou je daarom misschien kunnen zeggen dat het van een moetje wegens wet- en regelgeving is gegaan naar een moetje om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de sector.

  • Wat vond je van het seminar? Waarom was dit seminar relevant?

Volgens mij vonden de aanwezigen het interessant en relevant voor hun directe toepassing in de praktijk. Ik denk dat het daarom belangrijk is geweest. Daarnaast was er veel ruimte voor vragen en netwerken, wat ook bevorderd!

  • Wat zijn in 2023 de grootste ontwikkelingen binnen privacy-first data-gedreven marketing volgens jou?

Los van de ‘obvious’ ontwikkelingen (GA4 migratie/uitfasering 3rd party cookies), is het denk ik ook relevant om Privacy Enhancing Techniques (PET’s) vanuit Big Tech en andere partijen te volgen en te implementeren waar mogelijk. Op deze manier kan de privacy van betrokkenen steeds beter geborgd worden, terwijl de waarde voor organisaties hetzelfde blijft.

Abovo Maxlead - Nieuw project (11) Abovo Maxlead - Nieuw project (9)