Gouden Keurmerk Talentontwikkeling voor Abovo Maxlead

Gouden Keurmerk Talentontwikkeling voor Abovo Maxlead

Abovo Maxlead heeft dit jaar het Keurmerk Talentontwikkeling ontvangen. Het HR-team van Abovo Maxlead heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een robuuste en toekomstbestendige HR-organisatie die ondersteuning biedt aan de 250 collega’s die dagelijks onze organisatie draaiende houden. We zijn dan ook trots op de waardering van het Gouden Keurmerk Talentontwikkeling!

Het Keurmerk Talentontwikkeling wordt uitgegeven door onderzoeksbureau Satisaction en people performance agency Reflective. Het onderzoek om het Keurmerk Talentontwikkeling te verkrijgen werd uitgevoerd door Satisaction en is gebaseerd op promotieonderzoek van dr. Mirjam Baars MBA.

HR Maturity Model

In de huidige krappe, dynamische en competitieve arbeidsmarkt is het essentieel om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Het Keurmerk Talentontwikkeling is gebaseerd op een Maturity Model waarbij wordt gekeken naar:

  • werving & selectie
  • onboarding
  • ontwikkeling nieuwe medewerkers
  • informele contacten en cultuur
  • evaluaties van functioneren en eindejaarsgesprekken
  • beloning

 

Dit Maturity Model toetst organisaties op de investering in groei en ontwikkeling van het talent van medewerkers. In dit blog kijken we naar drie, voor Abovo Maxlead, cruciale aspecten: 

  1. onboarding
  2. medewerkersontwikkeling (op vakgebied en op persoonlijke effectiviteit in werk)
  3. functionerings- en beoordelingsgesprekken

 

Onboarding nieuwe collega’s: een solide start

Een succesvolle onboarding is cruciaal voor zowel nieuwe collega’s als voor de teams waar de collega’s aan worden toegevoegd. We erkennen het  belang van een uitgebreid en effectief onboardingproces. Dit proces omvat duidelijke communicatie over onze organisatie, onze culturen, de daarbij behorende waarden en de verwachtingen die we hebben van elkaar. 

Mentorprogramma – We bieden nieuwe collega’s begeleiding door onder andere een stevig mentorprogramma. Iedereen die bij ons komt werken krijgt een mentor toegewezen om hen te helpen bij het creëren van hun eigen netwerk binnen de organisatie. 

Trainingen – Naast het mentorprogramma geven we trainingen die helpen bij het opbouwen van vaardigheden. 

We geloven in een goede onboarding omdat het basis biedt voor langdurige betrokkenheid en succes van onze nieuwe collega’s. Door hierin te investeren profiteren we van een snellere integratie en een hogere retentie van ons talenten.

 

Medewerkersontwikkeling: groei stimuleren via de Academy

Het Maturity Model benadrukt het belang van continue medewerkersontwikkeling. We moedigen elkaar aan om een cultuur van leren en groei te creëren. Dat doen we door onze junior collega’s te laten deelnemen aan de Abovo Maxlead Academy: een programma waarin trainingen worden gegeven over de verschillende onderdelen van Media en (online) Marketing. Dit gedurende een periode van drie maanden waarin op vrijdagen trainingen worden gegeven. Op de woensdag wordt met elkaar gewerkt aan een groepsopdracht voor een bestaande klant. Naast deze Academy hebben we dit jaar ook een Lead Consultancy Academy voor senior collega’s. Deze Academy heeft een programma van een heel jaar waarin collega’s leren hoe zij de voorhoede kunnen zijn bij onze grote klanten om onze dienstverlening goed af te stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten. 

 

In de teams zelf wordt ook veel aandacht gegeven aan kennisdeling. Dit kan variëren van formele trainingen en opleidingen tot informele leermogelijkheden zoals op maat gemaakte inwerkprogramma’s op speciale onderdelen van het vakgebied, expertise overleggen en interne kennisdeling. We vinden het belangrijk om ons te  richten op de ontwikkeling van onze collega’s omdat we willen zorgen dat hun talent zich blijft ontplooien en up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Dit leidt tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid bij collega’s, maar ook tot meer tevreden klanten. Onze klanten verwachten nu eenmaal van ons dat we op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. 

 

Voortgangs- en evaluatiegesprekken: gerichte feedback

Voortgangs- en evaluatiegesprekken zijn voor ons belangrijke instrumenten om de prestaties en ontwikkeling van onze collega’s te evalueren en te sturen. Regelmatige en constructieve feedback helpt onze collega’s hun prestaties te verbeteren en hun groeipotentieel te realiseren. 

We zijn erop gericht effectieve gesprekken te voeren, we streven naar open communicatie met elkaar en versterken de relatie tussen onze leidinggevenden en hun collega’s in de teams. Dat doen we door een programma dat is gebaseerd op de HR-cyclus: het zogenoemde Team Management Programma. Onderdeel van dit programma is onder andere de Talent Management Analyse (TMA). De analyses van TMA geven inzicht in talenten van jezelf en je collega’s en hoe je deze het beste kunt inzetten om effectiever te zijn in je werk.

 

En we zijn nog lang niet klaar

Het HR-team borrelt over van de goede ideeën om de betrokkenheid van collega’s blijvend te stimuleren. 

Fietsplan – Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met het uitwerken van een fietsplan waar we deze maand mee van start gaan. 

Mentale gezondheid – Aandacht voor mentale gezondheid en weerbaarheid staat hoog op onze lijst van prioriteiten: we zijn een samenwerking gestart met OpenUp dat laagdrempelige toegang geeft tot één-op-één begeleiding van psychologen. Ook blijven we in gesprek met onze vaste externe coaches die voor iedereen beschikbaar zijn. 

 

Het is mooi te zien hoe we daarmee onze collega’s de ruimte geven om bezig te zijn met hetgeen ze het meeste boeit: een optimale dienstverlening aan onze klanten, innovatie in het eigen vakgebied en de eigen persoonlijke ontwikkeling.